Погребение в София - цена 423 лв

Цялостна организация, експресно обслужване, ниски цени

В най-тежкия за вас момент - ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ!

Ако знам, че ще те върна, мога
от света подземен да те взема,
със сълзи и молби горещи мога
живот за теб от Господ да измоля...

Home Погребение

ПОГРЕБЕНИЕ

За жителите на град София, Столична община подсигурява ново гробно място за погребение.

Основен пакет за погребение - цена 427 лв.
Подсигуряване на ново гробно място за погребение
* Изваждане на смъртен акт
* Административно обслужване
* Запазване на ден и час на ритуала
* Извозване от адрес или болница до хладилна камера
* Извозване от хладилна камера до гробищен парк
* Товаро - разтоварна дейност
* Подготовка и драпиране на ковчег за погребение
* Хладилна камера за 24 часа
* Катафалка в гробищен парк
* Изкопаване и зариване на гроб
* Надгробен знак
* Некролози 10 бр.
* Организация на фирмата

Цена: 427 лв.

Фирмата дава възможност за луксозно изпълнение на погребение.

Необходими документи за погребение при смъртен случай:

- съобщение за смърт ( издава се от личния лекар или болнично заведение )
- личния лекар е длъжен да Ви издаде съобщението за смърт ( при невъзможност да Ви насочи към заместващ лекар, ние можем да Ви подсигурим )
- за целта трябва да представите личната карта на покойния, а при липса на лична карта трябва да се представи служебна бележка от съответното РПУ.
ВАЖНО: Съобщението за смърт не е смъртен акт ! Смъртният акт се издава въз основа на съобщението за смърт и лична карта до 48 часа от настъпването на смърта !!!

- удостоверение за наследници на първия погребан в гроба ( този документ ще Ви е необходим ако притежавате старо гробно място или ниша с приложена квитанция, че е платено)
Ако не я намерите, ние ще Ви помогнем и ще извършим от ваше име справката в техническа служба на "ОП Гробищни паркове".
- Не се разрешава погребение в гробно място ако от последното такова са минали по-малко от осем години
ВАЖНО: Ако нямате старо гробно място за погребение, Столична община Ви отпуска безвъзмездно за първите осем години в гробищен парк Бакърена фабрика.
- удостоверение за родствени връзки ( изисква се при определени случаи )

Ако желаете църковно опело преди погребението, погребална агенция "Афродита" поема ангажимента да се свържи със свещеник от районната енория на покойника и да набави всичко необходимо.


Често задавани въпроси

 

Къде има нови гробни места в София?

Нови гробни места за погребение в София има в гробищен парк "Бакърена фабрика".

Може ли да се извърши погребение в други гробища освен в гробищен парк "Бакърена фабрика"?

Може, при наличието на стар фамилен гроб. Ако разполагате с такъв или някой Ви е предотстъпил правото на ползване на стар гроб, то в него може да се извъри погребение или да се положи урна.

След колко време може да се ползва повторно гроб?

Гробно място може да се използва повторно за погребение след като изтече санитарният срок от 8 години. Когато в гробът се полага урна, този срок не се спазва и тя може да се постави веднага.

Какви документи се изискват за погребение в старо гробно място?

Необходимите документи са

- квитанция за платена такса за правото му на ползване.

- ако покойникът е пряк наследни на първопогребания в гроба се изисква документ за това - удостоверенеие за неследници или акт за раждане или брак

- ако покойникът не фигурира в удостоверение за наследници на първопогребания, то се изисква съгласие на близките които фигурират в него.

Как се прави християнско погребение?

За да се извърши опело от православен свещеник, то покойникът трябва приживе да е бил кръстен. Опелото предхожда самото погребение и се извършва или в църква или на гроба преди да бъде спуснат ковчега.

За извършването на опелото е необходимо да има покров който се полага върху покойника, да бъдат осигурени обредна погача, червено вино, жито и миро /смесено червено вино и олио/

Кога не се разрешава погребение?

Погребение не се разрешава ако има прокурорска забрана /когато случаят е съдебен/

Има ли безплатно погребение в София?

Не. Единствено ако близките, които организират погребението са социално слаби, "Социални дейности" към Столична община отпускат минимална социална помощ или те самите поемат организацията за социално погребение, което е без ритуал и без каквито и да е аксесоари.