Угасна вече твоята усмивка топла...
Не ще се чува твоят глас неземен...
Смъртта бе алчна и теб избра си...
Животът бе жесток, не те опази...

Home Кремация

Комплексна услуга Кремация


Кремацията включва:

Изваждане на смъртен акт
Запазване на ден и час за ритуала
Административно обслужване
Извозване от адрес или болница
Катафалка в гробищен парк
Товаро - разтоварна дейност
Подготовка на ковчег и драпиране за кремация
Кремация
Хладилна камера за 24ч
Некролози-10 бр.
Доставка на урна след кремация
Организация на фирмата

Цена: 533 лв.

Предлагат се ниши в гробищен парк "Бакърене фабрика" за 4 урни, като цената за закупуването е 130 лв. за вечни времена.
Вип ниша в Централни Софийски гробища е 490 лв.  - Цената включва:
- урнополагане
- плоча от гранит цвят (черно, бордо, зелено)
- керамична снимка
- надпис
- закупуване за вечни времена.


Необходими документи, които Ви трябват, за да може да се извърши кремация:

- Съобщение за смърт.
- Лична карта на починалия.
- Разрешително за кремация ( издава се от личния лекар или болнично заведение. Болниците понякога забавят разрешителното, тъй като се правят аутопсии. Прегледайте го внимателно защото често не го попълват коректно и в последствие можете да имате затруднения )
- Документ, удостоверяващ пряка роднинска връзка между сега починалия и лицето, даващо съгласие за кремация по права линия: съпруг/а, деца, родители, братя и сестри.
- Декларация по образец и се доказва връзката с покойния ( АКТ за брак, АКТ за раждане или удостоверение за родствени връзки. )
- При липсата на тези документи могат да бъдат издадени от общината по местоживеене ( служба, гражданско състояние )
ВАЖНО: Удостоверение за родствени връзки се издава веднага.

Документи за урнополагане:
- Квитанция за платена ниша или гробно място.
- Удостоверение за наследници на първия положен в нишата или гроба - ако сега починалия фигурира в такова удостоверение за наследници като пряк наследник, то той може да бъде положен в това гробно място, но ако сега починалия не е пряк наследник, то трябва да се попълнят декларации за съгласие от всички преки наследници, че са съгласни той да бъде положен в нишата или гробното място.

Съжаляваме, че изискваме от Вас толкова документи за кремация и урнополагане, но това е законово положение, което не зависи от нас и ние трябва да ги представим, за да извършим цялостната организация по кремацията. Траурна агенция Афродита ще ви окаже пълно съдействие за набавянето на необходимите документи за кремация, напълно разбирайки колко трудно е за всеки опечален в такъв тежък момент.

Често задавани въпроси за кремация

Къде мога да положа урната?

Урната може да се положи в семеен гроб, урнова ниша или урново гробно място. За момента свободни урнови ниши има само на гробищен парк "Бакърена фабрика", както и луксозни урнови ниши на Централни софийски гробища

Мога ли да отнеса урната удома?

Да при определени условия можете да вземете урната удома или да я отнесете в друго населено място.

Прави ли се опело на урна след кремация?

Да, честа практика е на 40 ден, на 3 месеца, 6 месеца, 1 година и последвали годишнини, както и задушници да се прави помен с опело там където е положена урната.Урни може да разгледате тук.