Угасна вече твоята усмивка топла...
Не ще се чува твоят глас неземен...
Смъртта бе алчна и теб избра си...
Животът бе жесток, не те опази...

Home Транспортни средства